สถานที่ท่องเที่ยวในไทยยังมีอีกมากมายที่คุณไม่รู้ ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยวกับเราที่นี่ แล้วคุณจะรู้ว่าเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวดี ๆ อีกมากมายที่คุณยังไม่ได้ไป

กำเินิดแห่งศรัทธา สถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย

วันที่สามของการเดินทางท่องเที่ยวที่เชียงราย ได้เก็บเกี่ยวบรรยากาศและประสบการณ์ชีวิตตามสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายในเมืองเชียงราย ในการท่องเที่ยวครั้งนี้มีโอกาสได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่ง สถานที่แห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและถือเป็นกำเนิดความศรัทธาของคนไทยในปัจจุบัน

สถานที่ท่องเที่ยว พระหยกเชียงราย
สถานที่ท่องเที่ยวที่นำมาบอกเล่าประสบการณ์ในวันนี้คือ วัดพระแก้วเมืองเชียงราย ซึ่งเดิมนั้นใช้ชื่อว่าวัดป่าเยียะ ที่แปลว่าป่าไผ่ชนิดหนึ่ง แต่ต่อมามีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นทำให้พบพระแก้วมรกตที่พระเจดีย์หลังอุโบสถ ชาวเมืองเชียงรายจึงเรียกชื่อวัดว่า วัดพระแก้วและใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

เดินทางมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์วัดพระแก้ว เชียงรายก็เข้าไปภายในวัด อาคารแรกที่พบทางซ้ายมือคือพระอุโบสถ(ดูรูปที่ 2) เป็นพระวิหารทรงเชียงแสน เมื่อเข้ามากราบพระภายในอุโบสถพบพระเจ้าล้านทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย พระพุทธรูปองค์นี้ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปในสกุลช่างศิลปปาละที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทย

กราบพระเสร็จแล้วเดินในสถานที่ท่องเที่ยวนี้มาทางด้านหลังของอุโบสถพบพระเจดีย์ เป็นเจดีย์เก่าแก่อายุหลายร้อยปี เจดีย์แห่งนี้นี่เองที่เป็นสถานที่พบพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยในปัจจุบัน โดยเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่ผมกล่าวเอาไว้ตอนต้นคืออยู่ ๆ ก็ได้เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าพระเจดีย์จนพังทลายลงและพบพระแก้วมรกตที่ถูกซ่อนไว้ภายในเจดีย์สภาพสมบูรณ์ไม่มีบุบสลายแต่อย่างใด หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องซ่อนพระแก้วมรกตเอาไว้ภายในเจดีย์ เพราะในสมัยนั้นจนปัจจุบันมีความเชื่อว่าหากพระแก้วมรกต ได้ไปประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด ที่นั้นก็จะมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรือง และในยุคสมัยโบราณที่ยังมีการสู้รบเพื่อแย่งชิงดินแดนกันอยู่จึงจำเป็นต้องซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันล้ำค่าให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองเป็นอย่างดี

สถานที่ท่องเที่ยว พระอุโบสถวัดพระแก้ว


สถานที่ท่องเที่ยว พระเจดีย์วัดพระแก้ว
ประวัติของพระแก้วมรกตโดยย่อเท่าที่อ่านจากในวัดได้ใจความว่าพระแก้วมรกตได้ถูกสร้างขึ้นในประเทศอินเดียและจากการขนย้ายโดยเรือสำเภาได้เกิดอับปรางลงและลอยมาที่ฝั่งของประเทศกัมพูชา ซึ่งในสมัยนั้นเป็นอาณาจักรขอมโบราณ ต่อมาก็ได้ตกมาอยู่อาณาจักรอโยธยาโบราณ และช่วงที่มีศึกสงครามก็ได้ถูกอัญเชิญไปที่กำแพงเพชร หลังจากนั้นผู้ครองนครเชียงใหม่ต้องการอัญเชิญให้ไปประดิษฐานอยู่ที่เชียงใหม่ ขณะที่เดินทางกลับเชียงใหม่นั้นช้างกลับไม่เดินจึงจำต้องอัญเชิญพระแก้วมรกตให้ประดิษฐานที่ลำปาง ต่อมาเจ้าเมืองเชียงรายมีจิตเลื่อมใสศรัทธาจึงได้ไปทำพิธีอัญเชิญมาไว้ที่วัดพระแก้วเป็นเวลา 45 ปี ด้วยเหตุที่มีข้าศึกสงครามบ่อยจึงจำเป็นต้องซ่อนพระแก้วมรกตเอาไว้ในเจดีย์ แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการฟ้าผ่าอย่างที่ได้เล่าไปตอนต้น พระแก้วมรกตได้ถูกอัญเชิญมาที่ลำปางอีกครั้ง และจากลำปางได้ถูกอัญเชิญขึ้นเหนือไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวง จ. เชียงใหม่ เป็นเวลา 85 ปี ครั้งนั้นกรุงศรีอยุธยาต้องทำศึกกับพม่า จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปไว้ที่เมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวเป็นเวลายาวนานถึง 225 ปี ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาประเทศลาวถือเป็นเมืองขึ้นของไทย จนกระทั่งเสียกรุงครั้งที่สองประเทศลาวได้แข็งเมือง ภายหลังพระเจ้าตากสินมหาราชได้กอบกู้เอกราชได้แล้ว จึงได้ไปตีเมืองเวียงจันทร์ให้กลับมาเป็นเมืองขึ้นเช่นเดิม และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่ประดิษฐานไว้ที่วิหารน้อยวัดอรุณราชวราราม กรุงธนบุรี พระแก้วมรกตจึงกลับสู่แผ่นดินไทยอีกครั้ง และภายหลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่ี่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง และมีพระนามว่า "พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร" เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจและความเลื่อมใสศรัทธาของคนไทยมาจนถึงปัจจุบัน
สถานที่ท่องเที่ยว โฮงหลวงแสนแก้ว

หลังจากเดินผ่านเจดีย์ด้านหลังอุโบสถผมก็เดินทางมาพบกับโฮงหลวงแสนแก้ว อาคารพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีศิลปแบบล้านนาประยุกต์ ถายในนั้นมีการจัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญ และศิลปล้ำค่าแบบโบราณมากมายก็เก็บภาพภายในสถานที่ท่องเที่ยวนี้มาฝากกันเหมือนเช่นเคย

สถานที่ท่องเที่ยว หอพระหยกเชียงราย

สุดท้ายหลังจากเที่ยวชมภายในโฮงหลวงแสนแก้วอยู่นานก็ออกมาด้านนอกและเดินไปทางด้านหลังสุดของวัดคือ หอพระหยก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระหยกเชียงราย หรือ "พระพุทธรัตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล" ที่สร้างขึ้นมาทดแทนพระแก้วมรกตให้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเชียงราย ภายในหอพระหยกบนผนังอาคารเป็นจิตรกรรมผาผนังที่แสดงถึงตำนานของพระแก้วมรกตต่อเนื่องกันไป สามารถสื่อเรื่องราวได้ชัดเจนโดยไม่ต้องใช้ข้อความใด ๆ

ผมใช้เวลาอยู่ในวัดพระแก้วชั่วโมงกว่า ๆ รู้สึกสงบร่มเย็นมาก บรรยากาศภายในวัดไม่พลุกพล่านและเงียบสงบร่มรื่นไปด้วยต้นไม้และมีศิลปแบบล้านนาให้เห็นอยู่โดยรอบ เรียกว่าเต็มอิ่มกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จริง ๆ ครับ ถ้าคุณมาเชียงรายอย่างแรกที่ต้องทำแนะนำให้มาที่วัดพระแก้วเชียงรายครับ บทความหน้าผมเดินทางต่อไปที่วัดร่องขุนสถาปัตยกรรมอันแสนวิจิตรของเชียงรายแล้วจะมาเล่าสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้ฟังกันต่อในบทความหน้าครับ สวัสดีขอโชคดีจงมีแด่ท่าน

9 ความคิดเห็น:

ขออนุญาตเจ้าของเพจนะค่ะ รบกวนฝากเว็บด้วยนะค่ะ
รับสมัครรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หรือพนักงานประจำที่ต้องการหารายได้เสริม หลังเลิกงานหรือเลิกเรียน
รายได้โอนให้ทุกอาทิตย์ ขั้นต่ำอยู่ที่ 8000-10000บาทต่อเดือนสามารถทำงานที่บ้านได้ 2-3 ชั่วโมงต่อวัน
โอกาสพิเศษ สำหรับคนที่พักอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลสามารถสมัครและเริ่มงานทันที
. ...สนใจคลิ๊กเลย >>>> http://chatchai.workjn.com/ <<<<<<<<

แนะนำว่าแต่งกายให้สุภาพหน่อยนะคับ
น่าไป

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆที่มีไว้ศึกษาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ประเทศไทยยังไมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาบ

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆที่มีไว้ศึกษาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ขอบคุณค๊าบ

คว้าข้อเสนอพิเศษในโปรโมชั่นช้อปปิ้งออนไลน์ 11.11 นี้ ส่วนลด คว้าข้อเสนอพิเศษในโปรโมชันช้อปปิ้งสนุกสนาน 11.11 นี้ ส่วนลด klook

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More