สถานที่ท่องเที่ยวในไทยยังมีอีกมากมายที่คุณไม่รู้ ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยวกับเราที่นี่ แล้วคุณจะรู้ว่าเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวดี ๆ อีกมากมายที่คุณยังไม่ได้ไป

วัดจั๋นต๊ะโลก ก๋างเวียง สถานที่ท่องเที่ยวเจียงฮาย

ไปท่องเที่ยวเชียงรายมา 3 วัน 3 คืน นอกจากจะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่เชียงรายแล้วผมยังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของวัดเก่าแก่วัดหนึ่งซึ่งปัจจุบันก็ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเชียงรายด้วย วัดนี้มีชื่อเดิมว่า "วัดจั๋นต๊ะโลก ก๋างเวียง" ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่า "วัดกลางเวียง"

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว

วัดจั๋นต๊ะโลก ก๋างเวียง ที่มาของชื่อนี้มาจากสมัยก่อนภายในบริเวณวัดด้านหลังมีต้นไม้จันทน์แดงขนาดมหึมา เป็นที่อยู่อาศัยของบรรดานกน้อยใหญ่ทั้งหลาย และไม้จันทน์แดงเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อไม้กลิ่นหอม เป็นไม้บูชาพระตามธรรมเนียมโบราณ วัดนี้จึงได้ชื่อว่า "วัดจั๋นต๊ะโลก" เขียนเป็นภาษาไทยว่า "วัดจันทร์โลก" หรือ จันทนาราม

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว

วัดนี้สร้างในปี พ.ศ. 1975 จากการค้นพบอิฐที่มีจารึกอักขระพื้นเมืองว่าสร้างสักราช 1975 หรืออาจจะเป็นการบูรณะในปีนั้นก็ได้ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่อิฐจารึกดังกล่าวถึกนำเข้าบรรจุไว้ในพระเจดีย์ที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2493

เหตุที่วัดจั๋นต๊ะโลกเดิม ได้ชื่อว่าวัดกลางเวียง เพราะการรังวัดพื้นที่เมื่อปี พ.ศ. 2404 (จ.ศ.1223) ยุคแรกเมืองนั้นมีบันทึกว่า "เมืองเชียงราย ลวงแป๋มี 974 วา ลวงขื่อมี 356 วา" เมื่อมีการขึงเส้นรังวัดทางการบ้านเมืองได้ยึดเอา "กองไขว้" คือ สี่แยกกลางเวียงเป็นจุดศูนย์กลาง แบ่งครึ่งไปทั้งสองทาง คือ ตะวันออกจรดตะวันตกเหนือจรดใต้ คณะกรรมการเมืองก็ตกลงทำหมายจำกันไว้ ณ ที่ในบริเวณวัด เพื่อเป็นที่หมายจำและสังเกตให้ถือเอาจุดนี้เป็น "สะดือเมืองเชียงราย" อยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของบริเวณวัด ต่อมาถูกรื้อทิ้งสร้างศาลาบาตรและรื้อมาสร้างศาลาการเปรียญปัจจุบัน


ตุ๊ลุงเล่าว่าที่ "ดือเวียง" เขาสร้างมณฑปครอบอีกทีหนึ่ง มีการไหว้สะดือเมืองกันเป็นประเพณีเช่นเดียวกันกับประเพณีไหว้อินทขีลของเชียงใหม่ โดยถือเอาตัวอย่างจากเชียงใหม่มาทำที่เวียงเชียงราย เพราะผู้คนในเวียงเชียงรายก็อพยพมาจากเชียงใหม่ทั้งสิ้น และที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่เป็นจุดกึ่งกลางที่ตั้ง "ดือเมือง" คือเสาอินทขีลเช่นเดียวกับที่วัดกลางเวียงเชียงราย จึงสืบทอด "ป๋าเวณีไหว้ดือเมือง" มาที่เชียงรายด้วย

วัดกลางเวียงปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีพระวิหารสวยงามมาก นัยว่ากรมศิลปากรออกแบบให้เป็นศิลปกรรมล้านนา รูปแบบกะทัดรัด ทางวัดได้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของพระประธานจากเดิมให้เป็นพระพุทธรูปใหม่ ลงรักปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์นอกจากที่กล่าวมาในตอนต้นในบางปีก็ยังมีการสักการะพระ ๘ วัด แห่งเวียงเจียงฮาย ซึ่งได้แก่ วัดกลางเวียง วัดงำเมือง วัดขัวแคร่ วัดพระแก้ว วัดพระสิงฆ์ วัดมิ่งเมือง วัดมุงเมือง วัดศรีเกิด วัดศรีบุญเรือง เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ท่านสาธุชนผู้ร่วมเดินทาง ถ้าแวะมาหาสถานที่ท่องเที่ยวทำบุญที่เชียงรายก็ขอแนะนำวัดจั๋นต๊ะโลก ก๋างเวียงอีกหนึ่งวัดครับ สวัสดี

3 ความคิดเห็น:

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆที่มีไว้ศึกษาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ประเทศไทยยังไมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาบ

ว้าว น่าเที่ยวมาคะ

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More