สถานที่ท่องเที่ยวในไทยยังมีอีกมากมายที่คุณไม่รู้ ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยวกับเราที่นี่ แล้วคุณจะรู้ว่าเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวดี ๆ อีกมากมายที่คุณยังไม่ได้ไป

สถานที่ท่องเที่ยว : หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

นอกจากจะอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่งดงามติดตราตรึงใจแล้ว เมืองเชียงใหม่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่น่าศึกษาเรียนรู้อีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวไทยในอดีตนครแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา ทั้งการปกครองเศรษฐกิจ ศาสนาและวรรณกรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

นักท่องเที่ยวตลอดจนผู้สนใจสามารถสัมผัสวิถีแห่งประวัติศาสตร์ล้านนาได้ที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (Chiang mai City Art and Cultural Centre) อาคารเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2467 เดิมสถานที่นี้เป็นหอคำศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพและศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาในปลายปี 2550 เทศบาลนครเชียงใหม่ทำการปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นหอศิลปวัฒนธรรมมาจนทุกวันนี้

สถานที่ท่องเที่ยว
ภายในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จัดพื้นที่ด้านหน้าเป็นส่วนแสดงนิทรรศกาลถาวร ด้านหลังเป็นพื้นที่แสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม นิทรรศกาลหมุนเวียน ห้องจำหน่ายของที่ระลึก ห้องนิทรรศกาล และห้องสารสนเทศ


สถานที่ท่องเที่ยว
ห้องนิทรรศการถาวรนั้นมีทั้งหมด 15 ห้องบอกเล่าร่องรอยอารยธรรมตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในดินแดนล้านนา แสดงถึงการตั้งถิ่นถานของผู้คน และเครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงลักษณะภูมิประเทศโดยเฉพาะในลุ่มน้ำกก และลุ่มน้ำปิงที่มีอิทธิพลต่อการก่อตั้งเมือง ล่วงเลยผ่านวันเวลาซึ่งเราจะเห็นได้ทั้งรุ่งเรืองและเสื่อมถอยของอาณาจักรได้จากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้

หากคุณได้เข้าไปชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คุณจะรู้สึกได้ถึงบรรยากาศแต่ครั้งเก่าก่อนและจะประทับใจในศิลปวัฒนธรรมของคนไทยในสมัยเก่าก่อนอย่างแน่นอน

3 ความคิดเห็น:

เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้จริงๆนะ

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆมีประโยชน์ที่ทำให้เพื่อนๆได้เข้ามาอ่านครับหวังว่าจะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆที่มีไว้ศึกษาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ประเทศไทยยังไมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาบ

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More