สถานที่ท่องเที่ยวในไทยยังมีอีกมากมายที่คุณไม่รู้ ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยวกับเราที่นี่ แล้วคุณจะรู้ว่าเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวดี ๆ อีกมากมายที่คุณยังไม่ได้ไป

ลุ่มน้ำปากพนัง สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยามชีวิตพอเพียง

ผืนแผ่นน้ำอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา อีกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดชมวิวของนครศรีธรรมราชอันได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภาคใต้ เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ยังส่งผลสู่เศรษฐกิจพอเพียงแก่เหล่าประชาราษฎร์ทั่วหล้า

สถานที่ท่องเที่ยว ลุ่มน้ำปากพนัง
พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ด้วยความสุขนี้ทำให้เป็นทั้งแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพงดงามและเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคของชุมชนพื้นเมืองอย่างบูรณาการ ด้วยการใช้ทุกตารางนิ้วอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดรายล้อมรอบลุ่มน้ำมีชุมชนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกสู่อาชีพและรายได้มหาศาล ทั้งการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ ทางเกษตรกรผลผลิตข้าว ข้าวซ้อมมือ ตาลจาก และการสร้างรายได้อาชีพหลากหลายผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเป็นต้น
สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เหนือลุ่มน้ำปากพนังมีประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิภาพเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งตะหง่านทำหน้าที่เก็บกักน้ำจืดเพื่อทำการเกษตรแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม ใช้เป็นแหล่งอุปโภค บริโภค และช่วยบรรเทาอุทกภัยชุบชีวิตแก่ชาวประมงและราษฎรหลังจากเผชิญปัญหาน้ำ 3 รสมากกว่าหลาย 10 ปี ทุกวันจะมีเรือลำน้อยลำเลียงสัตว์น้ำมาจากชาวประมงแล่นผ่านกลางสายน้ำ แสดงภาพจำลองชีวิตที่พอเพียงให้ได้เห็นอย่างชินตา

ท่องเที่ยวที่สถาน พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
วิถีชีวิตชาวนครศรีธรรมราชที่ยึดปรัชญาแหล่งเศรษฐกิจพอเพียงในการหาเลี้ยงชีพผสมผสานกับผืนน้ำใส บรรยากาศสงบทำให้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยามถึงความพอเพียงด้วยสุนทรียที่งดงามยิ่งของท้องถิ่น

สนใจเที่ยวชมศูนย์พัฒนาประมงในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ 0-7544-3250 หรือ 0-7544-3178

4 ความคิดเห็น:

ไปเที่ยวเมืองไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะที่น่าไปลองไปเที่ยวกันเยอะๆ รักเมืองไปไม่ไปไม่รู้

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆมีประโยชน์ที่ทำให้เพื่อนๆได้เข้ามาอ่านครับหวังว่าจะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆที่มีไว้ศึกษาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ประเทศไทยยังไมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาบ

ขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ดีๆครับ

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More